måndag 25 juni 2012

Öppet bildarkiv: filformat och bildstorlek


Inför det kommande projektet Öppet bildarkiv, som är beskrivet i ett inlägg nedan, har vi börjat diskutera lite olika lösningar för hur vi ska tillgängliggöra vårt högupplösta bildmaterial, och i dessa diskussioner har ett antal frågetecken uppstått som vi hoppas att ni kan hjälpa oss med.

I ett tidigare projekt inom LSH har riktlinjer för arkivering av digitala bilder satts upp och alla högupplösta
bilder som arkiveras idag sparas i två exemplar. Det ena exemplaret utgör ett digitalt negativ, där filformatet för digitalt födda bilder (från digital systemkamera) är DNG, medan filformatet för digitaliserade bilder (från analogt bildmaterial) är TIFF. Detta negativexemplar sparas obearbetat, med kamerans alternativt skannerns färgrymd, och med 16-bitars bitdjup. Det andra exemplaret är en s.k. masterfil, d.v.s. en bearbetad bild, som färdigställs för att kunna användas till tryck, webbpublicering, etc. Dessa bilder sparas i filformatet TIFF, i Adobe RGB, med 8-bitars bitdjup och sparas med ca 100 mb filstorlek. Vi har valt dessa kriterier för arkivering dels för att bilderna ska kunna nyttjas i ett långt framtidsperspektiv, dels av kostnadsmässiga skäl (det skulle gå att arkivera ännu större bilder, men lagringsutrymme är tyvärr en ekonomisk faktor som vi måste ta hänsyn till).

Inför att vi ska tillgängliggöra vårt högupplösta bildarkiv så undrar vi vilket/vilka filformat och vilka filstorlekar vi ska använda oss utav.

Ett alternativ är att vi tillgängliggör bilderna i JPEG-format, med väldigt låg komprimeringsgrad (d.v.s. större filer, men utan att bildfilerna tar ”skada” av JPEG-formatets komprimering). En högupplöst bild skulle kunna tillgängliggöras i A3-format, och hålla en filstorlek kring ca 10-15 mb. Vi skulle även kunna tillgängliggöra bilderna i ett mindre format, A4, med en filstorlek om ca 3-5 mb.

Eller finns det användningsområden för de högupplösta bilderna som gör att TIFF-formatet är att föredra?

Och vore det intressant att kunna ta del av de s.k. negativfilerna? (det finns t.ex. en samling digitaliserade glasnegativ där det vore möjligt att tillgängliggöra negativen, så att man som användare själv får ”framkalla” bilden så som man vill ha den).

Hjälp oss gärna med dessa funderingar!


/ Fredrik Andersson - Digital samordnare

söndag 17 juni 2012

Öppet bildarkiv med hjälp av Vinnova

Kulturarvet behöver bli mer tillgängligt och lättare att vidareanvända! Det finns en
stor potential i återanvändandet av öppna data från kulturarvsinstitutionerna i form
av rådata, semantisk länkad data och bilder. Därför startar vi nu projekt
Öppet bildarkiv!

2011 publicerades föremålsinformationen om  LSH:s samlingar (ca 80 000
samlingssposter) genom webbgränssnittet eMuseumPlus. Där kan man
söka efter föremål med tillhörande bild samt de personer som t.ex. ägt eller
brukat föremålet (ca 40 000 personer och organisationer). Informationen
om föremålen är också levererad till K-samsök. Datan är licensierad i CC0. 

I dagsläget kan man söka efter föremål i databasen online och utifrån en
eventuell träff med bild kontakta myndigheten för att beställa denna i
högupplöst format. En intendent skickar då bilden med en nedladdningslänk
via en FTP-server. LSH har under några år tagit ut avgifter för att
tillhandahålla dessa digitala bilder. Nu har myndigheten fattat
beslutet att från och med nästa år fritt tillgängliggöra de digitala bildsamlingarna.

I projektet Öppet bildarkiv ska vi, i enlighet med den väntade utökningen av
PSI-direktivet då även museer inbegrips, tillgängliggöra myndighetens
högupplösta bildarkiv och göra bilderna fria att vidareanvända för 
icke-kommersiellt och kommersiellt bruk, både via LSH:s egen webbplats
och via K-samsöks API. För att användbarheten ska vara största
möjliga ska bilderna vara strukturerade i maskinläsbart format,
ordentligt licensierade och innehålla relevant metadata. Det måste vara
lätt för användaren att hitta och vidareanvända bilderna. Vi vill att
skolelever ska kunna använda bilderna i sitt skolarbete, att innovatörer
som vill bygga användbara appar ska kunna sälja dem för 7 kronor
(eller dyrare) och att forskare ska kunna studera föremål på nära
håll via högupplösta bilder.

Alla bilder som är digitaliserade eller digitalt födda kommer att tillgängliggöras
utan kostnad för användaren. Analoga bilder som förvaltas av myndigheten
kommer att digitaliseras på begäran till en marginalkostnad. Därefter
tillgängliggörs även dessa kostnadsfritt.

Informationen och bilderna från LSH behöver också sättas in i ett
större sammanhang. När leveransen till K-samsök byggs ut för att kunna
leverera högupplöst bildmaterial skapar vi samtidigt möjligheten att
leverera information om historiska personer och historiska händelser.
Genom den semantisk länkade information kan allmänheten hitta
t.ex. alla föremål som är knutna till Gustav II Adolf eller till Slaget vid Lützen.
I Europeana blir informationen en del av ett internationellt nät av
kulturarvsinformation som bidrar till kunskapsuppbyggnad och tillväxt.

För att genomföra detta projekt innan årsskiftet har vi nu fått bidrag från
Vinnovas utlysning Öppna datakällor. Det är vi oerhört glada och
tacksamma för!

/Karin Nilsson