torsdag 28 februari 2013

Skoklosters slotts boksamling nu i Libris!

Ett samarbetsprojekt mellan Skoklosters slott och Kungliga biblioteket som pågått från och till i ett decennium avslutas i dagarna när Skoklosters äldre boksamling nu finns registrerad i den nationella söktjänsten Libris. Det innebär att drygt 17 700 Skoklosterböcker nu finns representerade i Libris bibliotekssystem.

Genom Libris-projektet tillgängliggör vi information om Skoklosters boksamling för en internationell publik. På det sättet hoppas vi också i förlängningen kunna samla in nya uppgifter från t.ex. forskare som inte har känt till vår samling tidigare.

Skoklosters boksamling består huvudsakligen av böcker från 1500- och 1600-talet, men hela perioden från den tidigaste boktryckartiden under andra hälften av 1400-talet fram till mitten av 1800-talet finns representerad. Boksamlingen består av flera delbibliotek från släkterna Wrangel, Brahe, Bielke och Scheffer. Den omfattar en rad olika ämnesområden och språk och ger en spännande inblick i såväl det adliga bildningsidealet som Europeisk litteratur- och vetenskapshistoria.

På Skokloster har böckerna betraktats både som föremål och som tryck och biblioteket har utgjort en integrerad del av den omfattande föremålssamlingen, som även innehåller måleri, textilier, konsthantverk, vapen etc. Redan vid primärkatalogiseringen av böckerna på 1970-talet genomfördes ett samarbete med KB för att ta fram riktlinjer för en omfattande dokumentation av varje verk. Böckerna beskrevs mycket noggrant med både bibliografiska data om titel, författare, tryckår, tryckort etc. och mer föremålsinriktad beskrivning av pärm, omfång och proveniensanteckningar, något som varit till stor nytta vid förståelsen för de olika delbibliotekens uppbyggnad och ursprunglig tillhörighet.

Libris-projektet har kunnat genomföras med medel från Riksbankens jubileumsfond.

Här kan du söka efter Skoklosters böcker i Libris:

Skoklosters boksamling finns även sökbar på Internet via myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets samlingsdatabas:

//Gästbloggare: Monica Sargren, arkivarieonsdag 27 februari 2013

LSH upptäcker Instagram

Att Instagram är populärt är ingen nyhet för någon med minsta koll på sociala medier. Däremot är vi som myndighet ganska nya som Instagramanvändare. Först ut var Skokloster i höstas, med stämningsfulla miljö- och detaljbilder från det vackra slottet. Hallwylska museet följde, men satsade på att ge smakprov av den kommande utställningen "Under ytan", som utforskar det onämnbara vid förra sekelskiftet. Slutligen har Livrustkammaren kommit igång, med drottning Kristina i fokus, eftersom en stor Kristinautställning öppnar i april.

Instagrambild från Skoklosters slott.

LSH:s närvaro i sociala medier hanteras av vår kommunikationsenhet i samarbete med Digitala museet. Gränsdragningen mellan vad som är marknadsföring, kommunikation eller kunskapsförmedling är långt ifrån glasklar och vi kom efter en del diskuterande fram till att det var bäst att jobba tillsammans. 

Vi har pratat mycket om hur vi ska uttrycka oss på olika plattformar. Ett uttryckssätt som funkar på Facebook kanske blir helt fel på Instagram. Vi vill inte att vår Instagramnärvaro ska uppfattas som reklam, utan snarare som att följaren får tjuvtitta bakom kulisserna, att vi viskar hemligheter som ingen annan får veta. Vi vill också skapa stämning och bygga upp en bildvärld som lockar och skapar intresse för museernas ämnesområden. 

En tjuvtitt i konservatorsateljén inför Hallwylska museets utställning Under ytan.Drottning Kristinas handstil, i chifferform, instagrammat av Livrustkammaren.


Vi är ganska få som arbetar aktivt med de sociala medierna och därför försöker vi bygga upp en struktur där de som är intresserade på respektive museum kan gästspela ett tag på olika teman. De som instagrammar för Hallwylska museet nu är förmodligen inte samma som gör det för nästa utställning. Vi vill att det ska kännas lätt och roligt för alla som deltar, för vi tror inte att man kan tvinga på någon en uppgift och förvänta sig att resultatet ska bli roligt och lustfyllt. 

Just nu tycker vi att det går ganska bra, men vi stannar upp och utvärderar hela tiden och ändrar när det behövs. 

//Sara

måndag 25 februari 2013

En halv miljon rader...

I arbetet med Öppet bildarkiv pågår just nu sluttesterna av den kommande söktjänsten för bilder via vår "sök i samlingarna". Parallellt med testarbetet pågår även ett intensivt arbete med att förbereda leverans av bilderna samt metadata till Wikimedia Commons. Ambitionen är att alla högupplösta bilder som kommer att återfinnas via "sök i samlingarna" (eMuseumPlus) och K-samsök, också ska finnas tillgängliga via Wikimedia Commons. Bilderna kommer att tillgängliggöras med tillhörande metadata för bilden, samt även metadata som rör föremålet som bilden avbildar. I det förberedande arbetet pågår nu olika exportlösningar, där data ska exporteras ut ur den interna samlingsdatabasen för att därefter kunna levereras till Wikimedia. Mängden data blir ganska omfattande, i en sökningskombination som innefattar bl.a. beskrivning, nyckelord, dekorbeskrivning, angivelser av påskrifter/signaturer, mått och material, m.m. översteg sökresultatet en halv miljon rader...

// Fredrik - Digital samordnare

onsdag 13 februari 2013

Vi verksamhetsplanerar

Tiden går så fort! Vi bara jobbar och jobbar med Öppet bildarkiv och hela tiden säger vi att snart är vi klara. Nu säger jag det igen, snart är vi klara! Tänk vad mycket jobb det är med saker som man inte tänker på innan. Vi återkommer om det! Men om ni funderar på att lite snabbt licensiera 40 000 bilder med välövervägda licenser, både i databas och i metadata, både högupplösta och lågupplösta kan jag tala om att det tar längre tid än du tror. Så nu vet du det.

Under tiden gör vi en del verksamhetsplanering också. Hittills har vi planerat för två webbutställningar (och en halv till kanske), lite fototävlingar för allmänheten både i Instagramform och annat, lite fotosafari igen, lite Kristinafördjupning på Wiki source och lite Skypevisningar och digitala kungaminnen. Ett par EU-projekt och ett par större nationella projekt vid sidan av. Som ni hör har vi gott om tid kvar så jag undrar om ni har några idéer som ni tycker att vi ska göra i år. Hör av er i så fall!

/Karin

onsdag 6 februari 2013

Nya vyer

Det nya året är inte så nytt längre och våra nya lokaler är inte heller nya, utan tvärtom ganska gamla. Livrustkammarens kontor är evakuerade till Gamla riksarkivet på Riddarholmen, medan renoveringen av slottsfasaden pågår, och Digitala museet följer med lite på en kant. Vi sitter ensamma högst uppe i huset, med vackra, tomma salar att upptäcka under oss och en helt ny utsikt att glädjas åt.

När huset var nytt och tjänade som riksarkiv fanns en evakueringsplan, i händelse av brand. Då skulle böcker och handlingar skickas ned på bokstörten, som syns till vänster på bilden här nedanför. Idag blir vi mest sugna på att åka rutschkana, men då skulle vi nog inte ha några hela ben efteråt.


Nu sitter vi här. De gamla arkivhyllorna gapar tomma medan vi sparar våra dokument digitalt. Bokstörten behövs inte längre. Datorerna mår inte bra av att kana flera våningar och förresten så är alla dokument redan uppbackade i Sundsvall. Hoppas att fler får flytta in här snart och ge liv till ett hus som har stått tomt alldeles för länge.

//Sara