onsdag 19 april 2017

Hallwylska katalogverket digitaliserat

I början av 2016 skrev jag det här inlägget där jag presenterade det Hallwylska katalogverket, där alla föremål i den Hallwylska samlingen finns beskrivna i ord och bild. Då hade vi precis påbörjat arbetet med att digitalisera denna. Nu har ungefär ett år gått, och jag kan väldigt stolt presentera resultatet!


Alla 37 textdelar av katalogverket har digitaliserats (bilddelarna med illustrationer av alla föremål har digitaliserats tidigare). Böckerna finns nu tillgängliga i sökbara, OCR-tolkade PDF/A-filer på Internet Archive och via Libris, där de fysiska katalogerna funnits registrerade sedan länge - men inte varit tillgängliga annat än via ett fåtal svåråtkomliga bibliotek.


Vi har också valt att segmentera -  alltså "dela upp" - texterna utefter varje inventarienummer i XML-filer. Där varje föremåls beskrivning från katalogen matats in i ett separat fält i vår databas. På så sätt blir också de äldre katalogtexterna sökbara i databasen. XML-filerna underlättar också i de fall då man önskar använda materialet för att undersöka det med textanalys.

Nästa vecka, på onsdag den 26 april, berättar jag mer detaljerat hur vi har gått tillväga och vilka krav vi har haft, på Museernas vårmöte 2017. 

Här kan du bläddra och söka i böckerna på Internet Archive.


// Linnéa Karlberg Lundin, digital samordnare