fredag 22 augusti 2014

LSH:s remissvar på PSI-utredningen

För en vecka sedan, den 15 augusti, var det sista dagen att lämna remissvar på PSI-utredningen, Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar. I vårt svar fokuserar vi på de frågor som rör oss som museer och vi sammanfattade våra åsikter så här:

LSH vill inledningsvis välkomna utvidgningen av PSI-direktivet till att även omfatta arkiv, bibliotek och museer. Vi ser allmänhetens tillgång till och vidareutnyttjande av sektorns handlingar som en del av vårt uppdrag. Med de undantag som ges till sektorn i betänkandet anser dock LSH  att PSI-lagen inte kommer att påverka utvecklingen i önskvärd takt.

LSH tillstyrker att inkludera arkiv, bibliotek och museer i PSI-lagen.

LSH tillstyrker att avgifter för att tillhandahålla offentliga handlingar regleras och begränsas.

LSH anser att om myndigheter får ta ut avgifter som täcker allt arbete övergår finiseringen för uppdraget till tredje part och därmed riskeras att avsikten med PSI-direktivet uteblir.  

LSH tillstyrker att handlingar som tillhandahålls av myndigheter ska få vidareutnyttjas.

LSH anser att handlingar bör tillhandahållas i maskinläsbart format för att ytterligare underlätta vidareanvändning.

LSH tillstyrker att myndigheter och kommuner elektroniskt ska publicera förteckningar över de handlingar som kan vidareutnyttjas.

LSH anser att Riksarkivet är en väl vald myndighet för att ansvara för att hålla andra myndigheters förteckningar tillgängliga i en gemensam portal.

LSH avstyrker att handlingar ska förmedlas genom föreslagen portal, och föreslår länkade data som ett bättre alternativ till handlingar i en portal.

LSH avstyrker att ett undantag införs för arkiv, bibliotek och museer i att ge exklusiva rätter.

LSH avstyrker att arkiv, bibliotek och museer ska ges undantag till skyldigheten att ange rättighetsinnehavare vid avslag om vidareutnyttjande pga URL.

LSH tillstyrker utredningens förslag om att ta fram en checklista för att utforma databaser med hänsyn till integritets- och säkerhetsaspekter.

Läs gärna hela vårt svar! Det finns här.

/Karin


onsdag 20 augusti 2014

Informationsdag om hur museer kan sprida sina bildsamlingar på Wikimedia Commons


Det börjar närma sig ett år sedan vi publicerade en stor del av våra bildsamlingar på Wikimedia Commons. I oktober 2013 publicerades ca 20 000 bilder med fria Creative Commons-licenser - licenser som tillåter såväl icke-kommersiell som kommersiell användning av bilderna ifråga.

Vi ville helt enkelt sprida våra digitala samlingar så stort och så långt som möjligt runt om i världen, och Wikimedia Commons möjliggör en fantastisk spridning av bildsamlingarna. Ni kan läsa mer om projektet på Wikimedia Commons samt i tidigare blogginlägg. 

Som ett led i det pågående samarbetet mellan centralmuseerna och Wikimedia Sverige bjuder vi in till en informationsdag där vi kan berätta mer om hur man publicerar museers bildsamlingar på Wikimedia Commons. Vi kommer att berätta och svara på frågor om projektet ifråga, övergripande kring förutsättningar och möjligheter, och mer detaljerat kring det konkreta och praktiska arbete som krävs för att få till en publicering av bilder i stor skala.

Från Wikimedia Sveriges sida deltar Axel Pettersson, projektledare för GLAM och André Costa, GLAM-tekniker. Från LSH:s sida deltar Karin Nilsson, chef för enheten Digitala museet, och Fredrik Andersson, digital samordnare på samma enhet. 

Mötet hålls tisdagen den 16 septemberLivrustkammaren (Slottsbacken 3 i Stockholm) klockan 10. 

Alla som är intresserade av hur man kan sprida museers bildsamlingar på Wikimedia Commons är välkomna på denna informationsdag! 
Maila dock till digitalamuseet@gmail.com och berätta om ni kommer senast torsdagen den 11 september så vi vet hur många det blir, och sprid gärna detta blogginlägg till alla som kan vara intresserade.måndag 18 augusti 2014

AthenaPlus-projektet går framåt


I februari i år nådde AthenaPlus-projektet som vi deltar i en stor milstolpe. Mer än 800.000 metadataposter har laddats upp till portalen europeana.eu. Av dessa har vi bidragit med strax över 5000 föremålsposter. Projektet, som lanserades i mars 2013, vill bidra till att göra Europas rika kulturarv mer tillgängligt. 

Prestationen är ett stort steg på väg mot att förverkliga projektmålet – att bidra med 3,6 miljoner metadataposter till Europeana .

En annan del av projektet handlar om att stödja utvecklingen av nya applikationer och verktyg för att arbeta med, bearbeta, förbättra och tillgängliggöra digitalt kulturarv. Nästa steg för oss i projektet blir att testa och utvärdera ett av dessa verktyg – MOVIO. MOVIO kan användas för att skapa såväl digitala utställningar som appar och är alltså ett verktyg för att tillgängliggöra vårt kulturarv digitalt.

Som ni förstår blir det en intressant höst för oss i AthenaPlus-projektet. Utöver det spännande arbete som pågår här på hemmaplan väntar också nästa AthenaPlus-möte som går av stapeln i Rom i början av oktober. Då får vi en chans att träffa våra projektpartners runt om i Europa. 
Ja, fortsättning följer, helt enkelt! Och glöm inte att titta på våra föremål på Europeana.


/Linnéa