tisdag 28 januari 2014

Våra samlingar i Europa - AthenaPlus

En stor och viktig del av det arbete vi gör handlar om att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Ni känner redan till vår samlingsdatabas på nätet. Nu har vi också inlett arbetet med att tillgängliggöra denna digitala information på den internationella platformen Europeana.

Projektet som vi medverkar i heter AthenaPlus, det sträcker sig från mars 2013 till augusti 2015. Över 40 museer och andra institutioner runt om i Europa deltar i projektet och målet är bland annat att tillsammans bidra med drygt 3,6 miljoner metadataposter till Europeana. Vi representerar Sverige tillsammans med Riksarkivet och Nationalmuseum.

I projektet ingår också mycket kvalitativt arbete med den digitala representationen av föremålen i våra samlingar. Vi arbetar ständigt med att förbättra, förtydliga och förnya informationen i vår databas och detta arbete blir extra viktigt och prioriterat i ett projekt som AthenaPlus. Så räkna med att se små förbättringar i den digitala informationen även i vår egen samlingsdatabas på nätet framöver!

Som ett första steg in i projektet har vi nyligen levererat cirka 5000 föremålsposter från vår databas till Europeana och de kommer blir synliga inom kort. För vår del fortsätter projektet med att lösa de tekniska bitar som ännu inte fallit på plats och att förbättra informationen och gränssnittet för våra poster i Europeana.

Projektet fortsätter också med mer övergripande förbättringar från Europeanas sida för att skapa en fullgod portal för all den information som vid projektets slut kommer att ha levererats från Europas alla olika hörn.  // Linnéa

fredag 17 januari 2014

Spara och använd våra bilder!
För att underlätta användningen av vårt bildarkiv har vi idag publicerat en instruktionstext. Texten förklarar hur du sparar ner de bilder du vill ha till din dator, hur du ser om de finns högupplöst och var du kan läsa mer om bildernas licens. Du hittar sidan här.

/ Amanda

Ta en tur på museet - utan att lämna fåtöljen.

Vi har skrivit tidigare om vårt samarbete med Google Art Project/Google Cultural Institute, där vi visar konstverk från de tre museerna. Nu finns också de fina panoramabilderna, som togs i våras, till beskådande, så att webbesökaren kan gå på rundtur i museerna. Google kallar det för Museum View.

Här finns Skoklosters panoramabilder.Här hittar ni Hallwylska museet.Och här har vi Livrustkammaren.


Panoraman av det här slaget gör museerna tillgängliga för personer som annars inte kan komma dit, på grund av funktionshinder eller avstånd. Vår förhoppning är också att de ska fungera som smakprov och göra webbesökarna sugna på att se museerna i verkligheten.

 //Sara

onsdag 8 januari 2014

Dåtidens e-legitimation - sigillstamp

Vår senaste board på pinterest visar ett urval av sigillstamp som finns på våra museum.

Ett sigill användes för att bekräfta dokument på samma sätt som vi gör med en underskrift eller e-legitimation idag.

Sigillstamp och signetringar hade en ingraverad symbol som var unik och representerade dess ägare, stad, kyrka, domstol eller annan institution. För att använda sitt sigill gjorde man ett avtryck i lack eller vax som en signatur eller försegling.

Här är ett exempel på signet för drottning Viktoria av Sverige (1862-1930):


Du hittar boarden med fler sigillstamp här! Undrar om vi i framtiden kommer kunna pimpa våra e-signaturer lika tjusigt och personligt fast digitalt?

/ Amanda