torsdag 23 oktober 2014

MOVIO

Är du intresserad av ett verktyg för att bygga digitala utställningar? I så fall har du chansen att under en halvdags workshop den 18 november få stifta närmare bekantskap med Movio, ett verktyg som utvecklas inom ramen för EU-projektet AthenaPlus.

Movio är ett verktyg specialanpassat för kulturarvsinstitutioner, som innehåller roliga specialfunktioner såsom tidslinjer, kartor och kan hämta information från samlingsdatabaser och Europeana. Movio, som är byggt på öppen källkod, är lätt att lära sig och har verktyg för att bygga snygga digitala utställningar och appar som man inte behöver vara programmerare, eller anlita externt it-stöd, för att hantera. Movio passar utmärkt för att presentera ett forskningsprojekt, en del av samlingarna eller som komplement till en pågående utställning.

b2ap3_thumbnail_Movio-3.jpg

Inom AthenaPlus projektet har Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet tillsammans med Nationalmuseum utvärderat Movio och tagit fram en pilotutställning. Den här utställningen kommer att presenteras under dagen. Vi vill gärna höra vad du tycker att ett verktyg för digitala utställningar borde innehålla. Därför kommer vi under workshoppen att be dig om hjälp med utvärdering av både pilotutställningen och verktyget. Movio är under löpande utveckling, så här finns det chansen att påverka ett lovande verktyg! Det finns även en nyproducerad tilläggsmodul, CityQuest, med vilken man kan skapa guidade stads- och/eller museiturer bl.a. med hjälp av QR koder. Vi kommer också att visa den här modulen under dagen.
  

Workshopen vänder sig till alla som är intresserade av att använda verktyget, både som ett stöd i arbete med att skapa digitala utställningar och för att dela med dig av vad du som användare vill se och göra i en digital utställning. Det är begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. 

Anmälan görs till moa.ranung@riksarkivet.se senast den 8 november.


måndag 20 oktober 2014

Kom på skrivstuga om stormaktstid!

Livrustkammaren och Skoklosters slott ordnar tillsammans med Vasamuseet och Wikimedia Sverige, inom ramen för Centralmuseernas samarbete, en skrivstuga på temat stormaktstid. Vi tror och hoppas att flera av våra bloggläsare är intresserade av att bidra med sin kunskap på området. Det är också ett bra tillfälle att lära sig om Wikipedia, hur det fungerar och hur man skriver artiklar där. Det blir också tillfälle att träffa kolleger, lyssna på flera kortare föredrag på ämnet stormaktstid och få visning av utställningen Meanwhile/Samtidigt och dess Wikipediabaserade kartfunktion.

Datumet är den 5 november, platsen är Vasamuseet, detaljerat program och information hittas här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/Skrivstuga_om_stormaktstiden

Vill du vara med, bara en stund eller hela dagen, så skicka ett mail till oss eller anmäl dig på Facebook, här: https://www.facebook.com/events/1474213329532948/


Sprid gärna vidare - alla är välkomna till skrivstugan!


torsdag 16 oktober 2014

AthenaPlus i Rom

I början av oktober åkte vi till Rom för workshop, konferens och plenarmöte för projektet AthenaPlus.

Vi har inom ramen för projektet varit piloter för det digitala utställningsverktyget MOVIO. Vi har vridit och vänt på verktyget och testat alla tänkbara funktioner. Vi har funderat mycket på hur verktyget skulle kunna förändras och förbättras för att passa institutioner av vårt slag. På workshopen fick vi höra om hur våra synpunkter tagits emot av utvecklarna och det var roliga nyheter! Nästan alla våra förslag hade kunnat införlivas i verktyget och många brister som vi påpekat hade åtgärdats. Därför ser vi mycket fram emot att så småningom få visa MOVIO för kolleger och intresserade här i Stockholm.

Konferensen, som hölls dagen efter workshopen, bjöd på många intressanta föredrag. Många med italienskt fokus men också internationella talare fanns på programmet. Några av de mest intressanta för vår del var Rijksmuseums presentation av weblösningen Rijksstudio samt Smithsonians beskrivning av arbetet med 3D-scanning. Mycket inspirerande!

Dagarna avslutades med plenarmöte där projektets alla olika delar, och var vi står i dessa just nu, avhandlades. Nästa stora uppladdning av föremålsposter från våra museer till Europeana kommer att ske i början av nästa år.

Den svenska delegationen i AthenaPlus-projektet.
Vi på LSH, Riksarkivet och Nationalmuseum.

Trots ett fullspäckat schema hann vi se en och annan triumfbåge.
//Linnéa


fredag 10 oktober 2014

Det fanns en skog bakom palatset...


Bakom en stor förmögenhet ligger för det mesta många människors arbete. Nu lägger vi ut en helt ny webbutställning som handlar om bakgrunden till familjen von Hallwyls stora rikedom och i förlängningen till Hallwylska museet.

Skogen i trakterna runt Ljusne.

Utställningen - om det nu är det vi ska kalla den - består av fem delar, eller teman. Vi berättar om företaget Ljusne-Woxna AB:s uppbyggnad, om det hårda och farliga arbete som många män måste utföra för att ge företaget framgång och om de arbetarprotester som uppstod därur. De två sista delarna handlar om livet på en liten bruksort som Ljusne och om den Hallwylska familjen och deras roller i affärsverksamheten.

Greveparet von Hallwyl med familj på trappan till villan i Ljusne.


Vi har använt samma webbmodul som till Upptäck museet-delen på vår webbplats. Den var från början tänkt att användas bara för det specifika syftet att berätta om själva museerna, men vi upptäckte snart att modulen är flexibel och passar bra för att presentera olika typer av material. Den nya utställningen krävde bara små anpassningar av webbverktyget.

Texterna har hållits korta, runt 150 ord som mest, men är i gengäld ganska många. Utställningen kan läsas som en berättelse, från början till slut, men det går också att hoppa mellan delarna och läsa lite här och lite där. Som vanligt strävar vi efter ett inkluderande språk. Det ska vara relativt lätt att förstå, även om läsaren kan få googla fram ett eller annat ord. Smidig meningsbyggnad är viktigare än att precis alla ord är lättbegripliga.

Efter den senaste uppdateringen av webbverktyget finns möjligheten att visa 3D-bilder och att zooma riktigt nära i högupplösta bilder, men de möjligheterna har inte använts för det här projektet.

Sågverksarbetare vid timmerbassängen där timret förvarades före sågning.

Målet är att skapa intresse och förståelse för en epok i Sveriges industriella historia och att belysa hur några få personers stora förmögenhet var beroende av många människors hårda slit och dessutom ett stort uttag av naturresurser. Den Hallwylska förmögenheten uppstod inte ur ingenting och vi tycker att det är viktigt att rikta strålkastarljuset mot förutsättningarna för det som kom att bli Hallwylska museet - skogen och arbetarna. En webbutställning passar särskilt bra för detta syfte, eftersom den inte har något bestämt slutdatum, utan kan få finnas kvar så länge den känns relevant. Vi tror och hoppas att den här historien kommer att vara relevant länge.

//Sara