tisdag 28 januari 2014

Våra samlingar i Europa - AthenaPlus

En stor och viktig del av det arbete vi gör handlar om att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Ni känner redan till vår samlingsdatabas på nätet. Nu har vi också inlett arbetet med att tillgängliggöra denna digitala information på den internationella platformen Europeana.

Projektet som vi medverkar i heter AthenaPlus, det sträcker sig från mars 2013 till augusti 2015. Över 40 museer och andra institutioner runt om i Europa deltar i projektet och målet är bland annat att tillsammans bidra med drygt 3,6 miljoner metadataposter till Europeana. Vi representerar Sverige tillsammans med Riksarkivet och Nationalmuseum.

I projektet ingår också mycket kvalitativt arbete med den digitala representationen av föremålen i våra samlingar. Vi arbetar ständigt med att förbättra, förtydliga och förnya informationen i vår databas och detta arbete blir extra viktigt och prioriterat i ett projekt som AthenaPlus. Så räkna med att se små förbättringar i den digitala informationen även i vår egen samlingsdatabas på nätet framöver!

Som ett första steg in i projektet har vi nyligen levererat cirka 5000 föremålsposter från vår databas till Europeana och de kommer blir synliga inom kort. För vår del fortsätter projektet med att lösa de tekniska bitar som ännu inte fallit på plats och att förbättra informationen och gränssnittet för våra poster i Europeana.

Projektet fortsätter också med mer övergripande förbättringar från Europeanas sida för att skapa en fullgod portal för all den information som vid projektets slut kommer att ha levererats från Europas alla olika hörn.  // Linnéa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar