fredag 7 september 2012

Ett litet smakprov...


Livrustkammaren beskrivs ofta som Sveriges äldsta museum. Insamlandet av museets samlingar påbörjades redan år 1628, men samlingarna har inte alltid funnits i det kungliga slottets källarvalv. Samlingarna har bytt bostad hela sjutton gånger! Under 1900-talets början befann sig de kungliga föremålen i … ja, var är bilden ovan tagen någonstans? Bilden visar Livrustkammarens basutställning så som den såg ut ca år 1915. Många av föremålen stod uppställda direkt i rummet, och trofésamlingen (fanorna) hängde utmed väggarna. 

Sedan ett antal år pågår ett digitaliseringsprojekt vid myndigheten med syfte att digitalisera myndighetens samling av 28 000 glasnegativ, och i dagsläget har ca 13 500 bilder framställts. I projektet ingår även bevarandeåtgärder i form av omkuvertering och rengöring av negativen. 

Bilden ovan är ett litet smakprov ur glasnegativsamlingen och denna samling utgör en del av alla de bilder som kommer att tillgängliggöras när projektet öppet bildarkiv är genomfört. 

Just nu pågår diskussioner med vår leverantör av databassystem gällande tekniska lösningar för publicering av alla högupplösta bilder. 

// Fredrik Andersson – Digital samordnare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar