torsdag 4 oktober 2012

Edit-a-thon på Livrustkammaren

Fredrik från Digitala museet redigerar artikeln om drottning Kristina. 

I maj i år fastställde Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige en avsiktsförklaring som går ut på att museerna i samarbete med Wikimedia ska producera kvalitativt sakinnehåll på Wikipedia. Vi välkomnar avsiktsförklaringen och deltar nu i ett pilotprojekt som syftar till att få igång innehållsproduktionen. Eftersom Wikipediaredigering inte är helt enkel behöver vi en hel del hjälp.

I måndags kom Axel Pettersson från Wikimedia Sverige till Livrustkammaren för att lära oss museimänniskor mer om Wikipedia. 18 deltagare från olika centralmuseer fick prova att redigera, lägga in länkar och göra ordentliga källhänvisningar. Axel berättade om tanken bakom Wikipedia och visade oss hur ändringar i artiklarna stöts och blöts i utförliga, interna diskussioner. Vi pratade också om hur man avgör vilka ämnen som lämpar sig att skriva om och vi fick ta del av Wikipedias relevanskriterier.

Vi jobbade på från nio på morgonen till tre på eftermiddagen. Det var intensivt, men roligt och lärorikt och det gav oss definitivt mersmak för Wiki-arbete, vilket är bra eftersom vi har en hel del sådant framför oss. Inom projektet Öppet bildarkiv kommer vi att lägga ut bilder på Wikimedia och inför den kommande Kristinautställningen på Livrustkammaren kommer vi också att lägga ut material på både Wikimedia och Wiki Source. Dessutom har vi ju förbundit oss att redigera artiklar med anknytning till våra museers specialområden. 

Efter måndagens edit-a-thon är vi mer förberedda för arbetet som vi har framför oss, men blev samtidigt ännu mer medvetna om komplexiteten i Wiki-världen. Det lär ta tid att bli en fullfjädrad wikipedian.

//Sara Dixon, indendent/producent


Linnéa och Sara från Digitala museet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar