tisdag 4 mars 2014

Bilder av Kristina - en av utställningarna som lever vidare på nätet


Bilder av Kristina 19 april 2013 - 5 januari 2014
Livrustkammaren


Tack vare vår digitala tillgänglighet lever våra utställningar idag vidare på nätet. I utställningen Bilder av Kristina (19 april 2013 - 5 januari 2014) på Livrustkammaren mötte vi en av Sveriges mest kontroversiella personer - drottning Kristina. Få har varit så omdiskuterade och bilderna av den svenska 1600-talsdrottningen är lika skiftande som motstridiga. I Bilder av Kristina samsades historia med nutid, historiska porträtt med samtidskonst och ljudinstallationer med autentiska föremål.


Kristina var barnet som aldrig fick vara barn, protestanten som blev katolik, kvinnan som kröntes till kung, drottningen som lämnade sin tron. I utställningen mötte vi föreställningar om Kristina sedd genom såväl historiens som vår egen tids ögon. Vad var det egentligen som formade bilden av henne? Hur har t ex maktstrukturer, religion och genus spelat in? Vi fick följa henne från ensam barndrottning till självständig kvinna i Rom och dagens ”Queer Queen”.

Drottning Kristina målad av Abraham Wuchters
I samband med utställningen skapades en pinterestboard på Livrustkammarens pinterest med samlade bilder av drottning Kristina, dessa bilder ligger kvar, pinnas om, och fortsätter på så sätt att spridas och ge inspiration i olika sammanhang.

Digitalisering av Kristinas brev

En sida av Kristinas många brev till Decio Azzolino

Drottning Kristina författade enorma mängder brev och skrivandet var en viktig del av hennes vardag. I Riksarkivet finns 80 brev som Kristina skrev (mellan maj 1666 till november 1668) på franska till kardinal Decio Azzolino. Livrustkammaren har låtit Riksarkivet digitalisera breven och dessa finns nu tillgängliga via Wikimedia Commons.

Breven innehåller såväl personliga aspekter kring Kristinas relation med Azzolino som allmänna reflektioner och notiser kring pågående politiska skeenden i Kristinas samtid.


Vissa stycken i breven är skrivna med chiffer, en form av kryptering avsedd att skydda känslig information från att läsas av fel ögon. För breven finns en s k chifferklav, vilket är nyckeln till att förstå de krypterade styckena i breven. I de brev som Kristina skrev till Azzolino används två olika chiffer, det ena för personliga meddelanden, det andra för mer officiella ärenden som ändå var av känslig karaktär – att skriva med chiffer var vanligt förekommande under den här tiden då posthanteringen var mycket osäker och brev kunde lätt hamna på villovägar.

Breven har som sagt publicerats på Wikimedia Commons där de är tillgängliga för en rad olika användningsområden. Från Wikimedia Commons kan breven t ex kopplas till olika artiklar på Wikipedia, eller publikationer på t ex Wikisource. Breven kan även användas som spännande källmaterial för övning av handskriftsläsning, eller som källmaterial för akademiska uppsatser inom ämnen som lingvistik, historia, idéhistoria, etc.

The Unstraight Museum

Bössa ägd av drottning Kristina

Utöver pinterest och digitaliseringen av breven finns, som vanligt, bilderna tillgängliga i vårt arkiv, fria att använda. I samband med denna utställning bidrog vi också till The Unstraigt Museums samling. 
The Unstraight Museum är en webbplats som dokumenterar historien ur ett HBTQ-perspektiv. Livrustkammaren bidrog med några av Drottning Kristinas föremål som du kan läsa mer om här.//Amanda
psst. Läs mer om utställningen Bilder av Kristina här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar