fredag 28 februari 2014

Vi på Wikipedia

Vi har tidigare berättat om Centralmuseernas samarbete med Wikipedia som vi deltar i. Wikipedia är det perfekta forumet för oss att nå ut med våra museers kunskapsbank till en bred allmän publik på ett lättillgängligt sätt. Wikipedia är som ni vet en av de främsta källorna till kunskap på nätet och vi vill förstås vara med och se till att de artiklar som berör våra museers samlingar är korrekta, intressanta och lockar till vidare läsning.

Hittills är det framför allt artiklar rörande den Hallwylska familjens medlemmar som skapats, redigerats, rättats, givits bilder och korrekta källhänvisningar. Det är intressanta livsöden som behandlas i dessa artiklar och det har varit viktigt för oss att bidra med en kanal där museibesökaren eller den intresserade enkelt ska kunna tillgå en biografisk fördjupning som ger en vidare förståelse än vad en visning eller ett besök i museet kan göra. Wikipedia känns för oss som helt rätt plats att tillhandahålla den här informationen. Om du ”googlar” en person, till exempel, kan jag garantera en av de första träffarna du får är på Wikipedia.

Medlemmar ur familjen von Hallwyl framför sommarnöjet Hildesborg

Så varsågoda och fördjupa er i den Hallwylska familjens spännande historia! Och följ upp med ett fysiskt besök i museet i helgen vet ja.


Döttrarna 
Irma von Geijer och deras makar 
Wilhelminas föräldrar 
Johanna och 
Barnbarnet Rolf de Maré.
Godset Erikslund
Den schweiziska släkten von Hallwyl
Familjeföretaget Ljusne-Woxna.
Och Hallwylska museet i sig.

// Linnéa


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar