torsdag 28 februari 2013

Skoklosters slotts boksamling nu i Libris!

Ett samarbetsprojekt mellan Skoklosters slott och Kungliga biblioteket som pågått från och till i ett decennium avslutas i dagarna när Skoklosters äldre boksamling nu finns registrerad i den nationella söktjänsten Libris. Det innebär att drygt 17 700 Skoklosterböcker nu finns representerade i Libris bibliotekssystem.

Genom Libris-projektet tillgängliggör vi information om Skoklosters boksamling för en internationell publik. På det sättet hoppas vi också i förlängningen kunna samla in nya uppgifter från t.ex. forskare som inte har känt till vår samling tidigare.

Skoklosters boksamling består huvudsakligen av böcker från 1500- och 1600-talet, men hela perioden från den tidigaste boktryckartiden under andra hälften av 1400-talet fram till mitten av 1800-talet finns representerad. Boksamlingen består av flera delbibliotek från släkterna Wrangel, Brahe, Bielke och Scheffer. Den omfattar en rad olika ämnesområden och språk och ger en spännande inblick i såväl det adliga bildningsidealet som Europeisk litteratur- och vetenskapshistoria.

På Skokloster har böckerna betraktats både som föremål och som tryck och biblioteket har utgjort en integrerad del av den omfattande föremålssamlingen, som även innehåller måleri, textilier, konsthantverk, vapen etc. Redan vid primärkatalogiseringen av böckerna på 1970-talet genomfördes ett samarbete med KB för att ta fram riktlinjer för en omfattande dokumentation av varje verk. Böckerna beskrevs mycket noggrant med både bibliografiska data om titel, författare, tryckår, tryckort etc. och mer föremålsinriktad beskrivning av pärm, omfång och proveniensanteckningar, något som varit till stor nytta vid förståelsen för de olika delbibliotekens uppbyggnad och ursprunglig tillhörighet.

Libris-projektet har kunnat genomföras med medel från Riksbankens jubileumsfond.

Här kan du söka efter Skoklosters böcker i Libris:

Skoklosters boksamling finns även sökbar på Internet via myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets samlingsdatabas:

//Gästbloggare: Monica Sargren, arkivarieInga kommentarer:

Skicka en kommentar