onsdag 27 februari 2013

LSH upptäcker Instagram

Att Instagram är populärt är ingen nyhet för någon med minsta koll på sociala medier. Däremot är vi som myndighet ganska nya som Instagramanvändare. Först ut var Skokloster i höstas, med stämningsfulla miljö- och detaljbilder från det vackra slottet. Hallwylska museet följde, men satsade på att ge smakprov av den kommande utställningen "Under ytan", som utforskar det onämnbara vid förra sekelskiftet. Slutligen har Livrustkammaren kommit igång, med drottning Kristina i fokus, eftersom en stor Kristinautställning öppnar i april.

Instagrambild från Skoklosters slott.

LSH:s närvaro i sociala medier hanteras av vår kommunikationsenhet i samarbete med Digitala museet. Gränsdragningen mellan vad som är marknadsföring, kommunikation eller kunskapsförmedling är långt ifrån glasklar och vi kom efter en del diskuterande fram till att det var bäst att jobba tillsammans. 

Vi har pratat mycket om hur vi ska uttrycka oss på olika plattformar. Ett uttryckssätt som funkar på Facebook kanske blir helt fel på Instagram. Vi vill inte att vår Instagramnärvaro ska uppfattas som reklam, utan snarare som att följaren får tjuvtitta bakom kulisserna, att vi viskar hemligheter som ingen annan får veta. Vi vill också skapa stämning och bygga upp en bildvärld som lockar och skapar intresse för museernas ämnesområden. 

En tjuvtitt i konservatorsateljén inför Hallwylska museets utställning Under ytan.Drottning Kristinas handstil, i chifferform, instagrammat av Livrustkammaren.


Vi är ganska få som arbetar aktivt med de sociala medierna och därför försöker vi bygga upp en struktur där de som är intresserade på respektive museum kan gästspela ett tag på olika teman. De som instagrammar för Hallwylska museet nu är förmodligen inte samma som gör det för nästa utställning. Vi vill att det ska kännas lätt och roligt för alla som deltar, för vi tror inte att man kan tvinga på någon en uppgift och förvänta sig att resultatet ska bli roligt och lustfyllt. 

Just nu tycker vi att det går ganska bra, men vi stannar upp och utvärderar hela tiden och ändrar när det behövs. 

//Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar