onsdag 6 mars 2013

Sveriges kulturskatter på nätet40 000 bilder för fri nedladdning!

Från och med idag finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Nu kan skolelever illustrera sina arbeten, författare bildsätta publikationer, forskare jämföra högupplösta bilder på intressanta föremål och konstnärer göra bildbearbetningar utan att fundera på om de har råd. Alla bilder får användas fritt.

Vi är först bland svenska museer med att öppna våra bildarkiv för allmänheten, men hoppas att vi får många efterföljare. Fritt bildmaterial är värdefullt för många, inte minst för skolorna. Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan påpekar hur det digitaliserade kulturarvet blir en värdefull källa till kultur och historia för skoleleverna. Hon tror att tillgången också leder till att ungdomarna värdesätter kulturarvet mer.I arkivet finns föremålsbilder, såväl som bilder från museimiljöerna, foton från publikationer och reproduktioner av museernas historiska fotosamlingar. Bilderna är märkta med s.k. Creative Commons-licenser som anger vad användaren får göra och vilken information som ska följa med bilden. Ungefär en fjärdedel är högupplösta jpeg-bilder, men andelen högupplöst material kommer successivt att öka.De högupplösta bilderna kommer även att läggas ut på Wikimedia Commons, med länkar tillbaka till myndighetens egen databas, för att öka räckvidden inte minst internationellt. Informationen om samlingarna och bilderna hittas dessutom via Riksantikvarieämbetets museiportal Kringla och kan vidareanvändas för appar och andra produktioner via deras webbservice K-samsök.

Det öppna bildarkivet har gjorts möjligt genom finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova, inom ramen för den s.k. Öppen data-utlysningen
2 kommentarer: