måndag 16 november 2015

Bildlicenser

Vi licensierar våra bilder med Creative Commons-licenser och för flera år sedan tog vi beslut på vilka licenser vi skulle använda och för vilka bilder de skulle gälla. Sedan dess har vi fått många förfrågningar på vilka licenser vi valde och varför.

Vår målsättning var att bilderna skulle vara så fria som möjligt att använda men att fotografens ideella upphovsrätt självklart skulle respekteras. Vi ville genom vår hantering av licenser visa på hur vi ställer oss till vårt eget material och tittade inte främst på vad som var juridiskt hållbart. Med det sagt har vi främst förhållit oss till vår egen upphovsrätt, den som vi själva alstrar. Den största delen av LSH:s samlingar har nämligen utslocknad upphovsrätt så vi behövde förhålla oss till hur vi såg på själva bilden, inte det avbildade verket.Vi delade in bilderna i tre stycken underkategorier:

Vi har satt public domain (eller PD mark) på allt som har utgången upphovsrätt och där fotografen inte har tillfört något eget. För våra samlingar innebär det alla bilder av tvådimensionella verk som måleri, boksamlingar, arkivhandlingar osv. Alla får använda bilderna helt fritt och behöver inte ange fotograf.

Litografi av Carl Johan Billmark. Skoklosters slott sett från vattnet. Public domain. 
Vi har satt CC BY-SA på allt som är fint och bra och där fotografen har tillfört något och förtjänar uppmärksamhet på grund av det. När man använder dessa bilder vidare ska man ange vem som har tagit bilden och man får inte lägga bilden under upphovsrätt.

Skoklosters slott sett från parksidan. Jens Mohr CC BY-SA

Till sist har vi satt CC0 på allt som helt enkelt inte är så bra. Material som vi vet att vi har upphovsrätt på men där ingen faktiskt är betjänt av den och ingen vill ha cred för. Alla gamla suddiga glasnegativ (vi har tyvärr inte fina samlingar med glasnegativ), alla bilder som intendenter har tagit genom åren, mobilbilder osv. Dessa bilder kan man också använda helt fritt utan att ange fotograf.

Skoklosters slott sett från vattnet. Okänd fotograf. CC0.
Alla bilder är fria att använda och finns att ladda ner högupplöst på ett flertal ställen, bland annat vår databas på nätet och på Wikimedia Commons.

/KarinInga kommentarer:

Skicka en kommentar