torsdag 19 november 2015

Metadatamallar


 Som ett tillägg till inlägget om bildlicenser kommer här en beskrivning av vad för metadata vi implementerar i våra bildfiler - och hur detta görs. I och med att bilderna från LSH:s samlingar publiceras på flera olika plattformar - där licensieringen av bilderna tillåter en väldigt fri användning - anser vi att det är viktigt att bilderna är noggrant märkta så att aktuell licens och bildens ursprung tydligt framgår även när bilderna är nedladdade till användarnas egna ytor och plattformar.

Det finns en rad olika standarder när det gäller metadata i bildfiler, och beroende på teknik för att visa och använda bilderna så kommer återgivningen/presentationen av metadatan att variera. Om man t.ex. använder operativsystemet Windows inbyggda filhantering och högerklickar på en bildfil för att se bildfilens egenskaper så kommer beskrivningsfältet att visas med en viss metadatastandard, medan man i ett annat bildprogram kommer få se till synes samma metadatatyp (beskrivning) men då enligt en annan standard. Har man då sparat beskrivning eller licens i enbart en standard så är det sannolikt att vissa användare inte kommer att hitta informationen ifråga.

Så för att underlätta så mycket det bara går har vi valt att implementera samma typ av licensinformation i flera olika metadatastandarder i alla våra bildfiler. Vi gör detta genom att använda manuellt framtagna metadatamallar som vi "bäddar in" i bildfilerna antingen via bildbehandlingsprogram eller med specifika metadataverktyg.

Metadatamallarna följer ISO-standarden XMP och är helt enkelt väldigt enkla XML-dokument. Vi använder fyra olika mallar beroende på licenstyp (CC BY-SA, CC0, Public Domain samt en specifik Copyright-mall för bilder som vi inte lägger ut i vårt öppna bildarkiv (t.ex. nytagna marknadsföringsbilder där personer avbildas)).

Mallarna kan t.ex. användas i Adobes bildbehandlingsprogram (Photoshop, Bridge, etc.) eller med det mycket kraftfulla metadataverktyget ExifTool. (Med den enkla raden "exiftool.exe -tagsfromfile Public Domain 1.3.xmp -all:all exempel.jpg -overwrite_original" kopierar ExifTool-programmet över alla metadatafält i bildfilen exempel.jpg från metadatamallen Public Domain 1.3.xmp. Med en ändring av filnamn till *.jpg skulle metadatamallen istället kopieras in i alla bildfiler i aktuell mapp).

Metadatamallarna innehåller i dagsläget tre olika standarder för att ange licens: Dublin Core, IPTC samt Creative Commons. Utöver licens innehåller mallarna också kontaktuppgifter till våra museer.

Övrig metadata såsom inventarienummer för avbildat föremål är sådant som matas in separat i bildbehandlingsprogrammen.

Mallarna är så klart helt fria att bearbeta och använda vidare för alla som vill - vi tar dock inget ansvar för felaktig användning eller eventuella felaktigheter i den befintliga xmp-koden.


Du kan ladda ned mallarna här:
LSH_CC BY-SA 1.3.xmp
LSH_CC0 1.3.xmp
LSH_Copyright 1.3.xmp
LSH_Public Domain 1.3.xmp

// Fredrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar